שולחן ערוך המבואר

מהפכה בעולם הלימוד

פרויקט הדגל "שולחן ערוך המבואר" שע"י מכון דעת לישראל, הציב לעצמו כמטרה לבאר את דברי השולחן ערוך מיסודם ומקור מוצאם בתלמוד ובראשונים, עד לפסק ההלכה בדברי המחבר ורמ"א בשולחן ערוך, ונושאי כליהם רבותינו בעלי 'הטורי זהב', 'המגן אברהם' ו'השפתי כהן'.
הפרוייקט מכיל כ- 85 ספרים בפורמט גדול (מידות ש"ס בינוני), המקיפים את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך – אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. טרם חתימת השולחן ערוך, נהגו מורי ההוראה ויושבי על מדין לבסס את פסיקותיהם ישירות על סוגיות הגמרא והראשונים. מאוחר יותר, כאשר מלאכה זו הפכה למורכבת ומסובכת מאין כמותה, ובודדים היו שצלחו כראוי את ים התלמוד ומפרשיו, קמו להם מרן ה'בית יוסף' ומרן רבי משה איסרליש (הרמ"א) זיע"א, וחיברו את ה'שולחן ערוך' והמפה' הפרוסה עליו, למען יקל על הלומדים לעיין בדבר הלכה ולכוון לאמתה של תורה.

מפתח השלחן
אוצר בלום של אלפי נושאים
סביב דברי השו"ע ונו"כ,
הפזורים בספרות השו"ת.

 ט"ז וש"ך מבואר
ביאור מובנה בלשונם המלא של
הט"ז והש"ך (לרוב ע"פ פרי מגדים)

עלי זהב, ודעת כהן
עיונים בדברי הט"ז והש"ך
לאור נו"כ השלחן ערוך
(פמ"ג, חוו"ד, רעק"א, מחצית השקל ועוד)

מפתח השלחן
אוצר בלום של אלפי נושאים
סביב דברי השו"ע ונו"כ,
הפזורים בספרות השו"ת.

 ט"ז וש"ך מבואר
ביאור מובנה בלשונם המלא של
הט"ז והש"ך (לרוב ע"פ פרי מגדים)

עלי זהב, ודעת כהן
עיונים בדברי הט"ז והש"ך
לאור נו"כ השלחן ערוך
(פמ"ג, חוו"ד, רעק"א, מחצית השקל ועוד)

מהדורה מבוארת

הוצאה ייחודית

טקסט מאיר עיניים

הפצה ראשית
ספרייתי האחים גיטלר