אודות

מי אנחנו?

חז"ל לימדונו, כי מאז שחרב בית המקדש, אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה. מאמר חכמים זה, מהווה את אחד מיסודות הנצח של עם ישראל לדורותיו. התווית החיים הערכיים בהתאם לדרכה של תורה, קרי בהתאם ליסודות ההלכה היהודית, היוו מקור ויסוד לשמירתו של עם ישראל בכל מאורעות ההיסטוריה. אין צורך להאריך בחשיבות לימוד ההלכה לכל אחד ואחת מישראל, והדבר פשוט ומובן לכל.
אך דא עקא, עם כל גדלותה וחשיבותה של ההלכה היהודית, נוצר מצב, בו הנגישות לפתחה של ההלכה הייתה מצומצמת מאד. רק גדולי ישראל וגאוני הדור זכו להעמיק בהלכה ולקדם את התפתחותה. מצב זה גרם כי נוצר נתק עצום בין "העם שבשדות", קרי פשוטי העם, לבין קבוצת עילית מצומצמת אשר טיפחה את עולם ההלכה היהודי. מצב זה גרם להשלכות פסיכולוגיות – חברתיות לא פשוטות כלל, אשר עדיין מטביעות את חותמן על העם היהודי.

ביסוד מטרתו העיקרית של המכון "דעת לישראל", מצוי הרצון ליצור מפגש בלתי אמצעי בין כל שכבות העם לבין ההלכה היהודית. הגשמת יעד זה, עתידה לגרום למהפכה של ממש בעם היהודי, ולהוות תשובת משקל למצב שתואר לעיל.
בכדי להגשים מטרה זו הלכה למעשה, ייסדנו בית מדרש ייחודי בו חברו מיטב האברכים המצויים בעולם התורה, כאשר לנגד עיניהם ניצבת המטרה – ליצור חיבור הלכתי, ראשון מסוגו בעולם היהודי, בו יחברו מחד העמקות ההלכתית הידועה יחד עם פשטות בהגשת הדברים, אשר תאפשר לכל יהודי לפתוח צוהר לעולם ההלכה היהודי ולדלות את מטמוניו.

אין כל ספק, שחיבור מעין זה עשוי לשנות את פניו של לימוד ההלכה בעם ישראל בהביאו את יסודות ההלכה וערכי הנצח היהודיים לכל דורש.

דעת לישראל במספרים

0
עוקבים במיזם דקה לדעת
0
פוסטים של מיזם "דקה לדעת" פורסמו
0
חודשים, מיזם "דקה לדעת" באוויר

תחומי הפעילות שלנו